نشست کارگروه‌های تخصصی جمعیت بانوان فرهیخته استان اصفهان در مجتمع فرهنگی کوثر اصفهان برگزار شد.

رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان از برگزاری این نشست در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴خبر داد. 

سرکار خانم دکتر فاضل ، رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان اصفهان ، گفت: پس از تشکیل کارگروه های تخصصی اعضای به بررسی مصوبات پرداختند که پس از تبیین و توضیح مصوبات و ارائه سرفصل های پیشنهادی طرح تحکیم خانواده ، در دو کارگروه ،تعمیق باورهای دینی و مذهبی وتحکیم بنیان خانواده به بررسی ریز سر فصل های پیشنهادی پرداختند . در پایان هرکدام از کارگروه‌ها با جمع‌بندی فعالیت‌ها، مصوبات خود را به صورت کتبی ارائه دادند .
 

ورود به سایت

لینک های مرتبط

اوقات شرعی