نشست نقش بانوان درایجاد تمدن  اسلامی با حضوراعضاء  جمعیت با نوان فرهیخته استان اصفهان در آذر ماه جاری  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان دکتر سعیدیان استاد دانشگاه در نشستی با اعضای جمعیت بانوان فرهیخته استان با استناد به  بیانیه گام دوم گفت : گام دوم  با عدم تمرکز بر جنسیت،و عدم تمرکز بر ساختار‌های انقلابی بودن، خود را نشان می‌دهد. زنان در متن و نه در حاشیه گام دوم هستند. بیانیه گام دوم به دنبال یک احیاکنندگی است.يک جوشش عمومي، اعتماد، بصیرت و خودآگاهی به جامعه زنان، تا راه خودشان را پیدا کنند.


وی با اشاره به
بحث جوانگرایی و تربيت نسل در این بیانیه افزود:  وظیفه بانوان خودباوری و قبول نقشهای مادری و همسری است . زن مسلمان به عنوان یک فعال و اثرگذار در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی و هویت بخشی باید یک حرکت جهانی و مطالبه جهانی داشته باشد.


سعیدیان با  بیان نقش بانوان در ایجاد تمدم اسلامی ،افزود:
رسالت زنان در زمان  کنونی را  پایبندی بر اصول و آرمان‌های انقلاب ، احیا ء هویت دینی، سبک زندگی اسلامی، همّت و هشیاری، سرعت عمل و ابتکار ،حضور پررنگ و موثر وتعامل مناسب در کنار سایر اقشار بیان کرد .

 

در پایان با اهداء بسته فرهنگی از  حضور اعضاء جمعیت قدرانی گردید.

ورود به سایت

لینک های مرتبط

اوقات شرعی