اعضای جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگی استان اصفهان به منظور استفاده از ظرفیت های فکری و تجارب اجرایی برای ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گردهم آمدند.
به گزارش امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی در نشست هم اندیشی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگی درباره سوالات مطرح شده جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در زمینه ساماندهی بانوان گفتگو شد.
دکتر فاضل رئیس جمعیت بانوان دراین نشست گفت: هنگامی که موضوع جبهه فرهنگی مطرح می‌شود نیازمند فعالیت‌های برنامه ریزی شده هستیم و هرچه که در زمینه فعالیت‌های فرهنگی اقدامات بزرگی انجام شود بهره برداری بیشتری می شود.
وی افزود:باید مواردی که در زمینه جبهه فرهنگی وجود دارد آسیب شناسی شده و مشکلاتی که وجود دارد بررسی سپس کار موثری انجام شود.
وی تاکید کرد: شناسایی و ساماندهی بانوان خوش فکر ،ایده پرداز جهت بهرمندی در برنامه ریزی های فرهنگی جزو اهداف ما است؛ و ما دنبال این هستیم که شبکه سازی فعالیت‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را ساماندهی کنیم.
وی در ادامه از اعضا جمعیت بانوان درخواست نمود تا به پرسش های مطرح شده در این زمینه پاسخ داده ،تا از نظریات اعضاء برای رسیدن به اهداف جبهه فرهنگی استفاده گردد.
درپایان اعضاءجمعیت بانوان فرهیخته نظریات خود را در خصوص ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، بصورت کتبی ارائه دادند.