کارشناس امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ، ودبیرجمعیت بانوان فرهیخته استان از برگزاری این نشست در اردیبهشت ماه جاری خبر داد. 
سرکار خانم دکتر فاضل ، رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان اصفهان ، گفت: پس از تشکیل کارگروه های تخصصی اعضای به بررسی عوامل شادی و نشاط در خانواده با تکیه بربیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداختند که پس از تبیین و توضیح مصوبات و ارائه برنامه های پیشنهادی ، اعضا جمعیت به بررسی مصوبات پیشنهادی پرداختند . در پایان هرکدام از کارگروه‌ها با جمع‌بندی وتقسیم فعالیت‌ها، مصوبات خود را به صورت کتبی ارائه دادند.